• ikon
  Niels Erik Jensen den 02-10-2017
  Efterårsbrev fra kontoret
  Klik her:
 • ikon
  Gitte Vibeke Thillemann den 15-09-2017
  Om julestuen d. 1. dec. 2017.

  Støtteforeningen har haft møde om julestuen. Der er lavet et samarbejde med alle klassers forældrerådesrepræsentanter om den praktiske afvikling af julestuen. Det kommer til at betyde kortere vagtpauser ved de forskellige opgaver. De opgaver der er tale om, er bl.a. kaffebrygning, æbleskivesalg og pasning af pølsebod. Forældre i de enkelte forældreråd vil blive tovholdere på opgaverne, men den endelige plan kommer senere.

  Men den første opgave inden julestuen bliver indsamling af gaver til tombolaen. Det er en opgave, som alle elever og forældre gerne må deltage i. Tenna, Mikkel Roed, hold A´s mor, er tovholder, så er man klar til at hjælpe med den opgave, ringer man til hende på tlf. 31796760 og aftaler nærmere om sted og tid for indsamlingen.
  Vi håber, at der bliver samlet rigtig mange gaver ind, så vi kan fremvise en flot tombola.

  Venlig hilsen
  Gitte Thillemann
 • 24-10-2017
  12:45-13:45
  Rullende brobygning for 8. og 9. kl. · 8A · 9A
  1
 • 25-10-2017
  16:30-17:30
  Møde i støtteforening - om julestuen · 4A · 5A · 6A · 7A · 8A · 9A · HOLD A · HOLD B · HOLD C
  1

Trafikdag 2017

Besøgstæller

97597

Glimt fra Skolernes Motionsdag 2017

Lærerens dag

Lærerens dag på Vester Hornum Skole

Den 5. oktober er som så mange andre dage en særlig mærkedag – nemlig "Lærerens dag". Mange steder bliver der ikke gjort det helt store ud af det, men sådan var det ikke på Vester Hornum Skole.

Stor var overraskelsen blandt lærerne, da de så, at eleverne begyndte at stimle til fra morgenstunden udstyret med flag i dagens anledning. Endnu mere glæde blev der, da skolebestyrelsesmedlemmer og andre forældre mødte op med to store flot pyntede lagkager (billedet ovenfor), som senere blev indtaget med stor appetit.

Efter skolens traditionsrige morgensamling, hvor alle elever var samlet, blev ordet overgivet til skolebestyrelsesformand Henrik Petersen, som holdt en kort tale til alle elever og lærere. Han sagde bl.a., at det i dag var "Lærerens dag" og sammenlignede denne dag med eksempelvis en fødselsdag. Henrik Petersen forklarede eleverne, at de derfor skulle opføre sig ekstra godt, så det kunne blive verdens bedste dag for lærerne. Han fortsatte med at sige, at "i morgen fredag skal I bare opføre jer, som I plejer". Det sidste udsagn fik både lærere og elever til at trække på smilebåndet.

Således blev dagens start på denne "Lærerens dag" en uventet og helt anderledes begyndelse på en ellers ganske almindelig skoledag på Vester Hornum Skole, hvor personalet var meget glade for, at der blev tænkt på dem.

Sidste skoledag d. 23. juni 2017

9. klasses dimission 2017

Sange, sol og skumfiduser

7. klasse på ekskursion til Aggersund Kalkværk

Feriekalender

Nedbrydningsforsøg - natur og teknologiundervisning på hold A

Temadag om samarbejde i 8. - 9. klasse

ABC'ens tur til Livø 2017

2. og 3. kl. på Hessel

Glimt fra skoleåret 2016-17

Idrætsdag 2017

LEGO - leg og læring

Koncert med The Leaders (vore egne elever)